မန္ဘာဝင္ထားျခင္းျဖင္႔ ပုိစ္႔အသစ္တင္တိုင္း ဖတ္ရႈရပါမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ (Basic) အေျခခံ အထူး သင္တန္း

#အပါတ္စဥ္ (၄)  ကြန္ပ်ဴတာ (Basic)  အေျခခံ အထူးသင္တန္း သမားေတြ အတြက္ပါ။ ကြန္ျပဴတာအေျခခံပုိင္းဆုိင္ရာေတြကုိ အေျခခံမွစတင္ျပီးပိုင္ႏိုင္စ...
Read More

Mobile Phone Training Centre Group (Thailand)

Mobile Phone Training Centre  Group (Thailand) #အပါတ္စဥ္ (၃)   - မုိဘုိင္းဖုန္း Software သီးသန္႔  သင္တန္း  သမားေတြ အတြက္ပါ။  မုိဘု...
Read More

HUAWEI_SCU-U31_5.1.1 Firmware & Flash Tool

HUAWEI_SCU-U31_5.1.1 Firmware & Flash Tool Download Now   က်ေနာ္တင္သမွ်   Post  ေတြကို  Facebook  မွ တုိက္ရုိ...
Read More

OPPO F1s -(A1601)-MT6755_v5.1 Firmware

OPPO F1s -(A1601)-MT6755_v5.1 Firmware Download Now   က်ေနာ္တင္သမွ်   Post  ေတြကို  Facebook  မွ တုိက္ရုိက္ဖတ္ရႈလ...
Read More

G520-T10 _V100R001CHNC01B318_ Flash Tool Firmware

G520-T10-V100R001CHNC01B318_New Download Now   က်ေနာ္တင္သမွ်   Post  ေတြကို  Facebook  မွ တုိက္ရုိက္ဖတ္ရႈလို႔ပါက ...
Read More